Gestió Immobiliària

Compravenda i Lloguer de Pisos, Locals, Despatxos, Places de garatge, Torres i Casas, terrenys. Taxacions i Finançament Hipotecària. Confecció de contractes d'arrendament. Sol·licitud de cèdules d'habitabilitat.

Promoció i Anàlisi de possibles llogaters

Àmplia cartera de llogaters prèviament seleccionats mitjançant: Obtenció d'informes de solvència econòmica per garantir el pagament dels rebuts de lloguer. Informes del treball que exerceix l'arrendatari. Tipus de família, fills, etc. Servei posterior d'administració amb protecció jurídica gratuïta (honoraris d'advocats) en cas d'impagament de lloguers.

Administració comunitats propietaris

Constitució de comunitat / legalització llibre d'actes. Convocatòria de reunions (Sala de Juntes o Vestíbul). Confecció i enviament d'actes. Execució d'acords.

Assegurances

Assegurances combinades LLAR i habitatges. Incendis i Responsabilitat Civil. Combinats COMUNITATS PROPIETARIS. Combinat empreses i professionals. Plans de Pensions. Plans de Jubilació. VIDA

Comptabilitat informatitzada

Confecció de pressupost anual. Gestió de cobrament (amistosa i / o judicial). Control i pagament de despeses (saldo disponible al moment). Lliurament dossiers justificants de pagament.

Conservació i manteniment de finca

Assessorament tècnic i selecció de professionals. Seguiment i supervisió d'obres. Tramitació llicències - Gestió organismes oficials.

Administració lloguers

Contractes - Cobrament rendes - Control impagats. Revisió automàtica de rendes - Liquidació mensual.